Hvor meget må man lyve i sit C.V.  ?

Du kender det nok fra dig selv .., du er til jobsamtale og skal svare på,- Hvad er din nuværende løn ? , og så lægger du liiiiige lidt til inden du svarer. Godt købmandskab eller … løgn ??.

Hvad er det næste du så lige ”tuner”, så det lyder bedre ? . Var ansat i XX virksomhed fra 2020 til 2021 (uden at oplyse december til januar eller januar til december) . osv..

Nogle undersøgelser mener at optil 85% lyver i deres C.V, hvis man så kan blive enige om hvad lyver er.

Som udgangspunkt er det faktisk ikke ulovligt at lyve i sit C.V, udover at du ikke må forfalske f.eks. straffeattest, uddannelsesbevis etc. eller bevidst at udsætte virksomheden for risiko for tab som følge af de usandheder, der er angivet i CV´et. 

Mange rekrutteringsvirksomheder reklamerer med, at det gør de som en del af processen, men da de lever af at omsætte kandidater, er det lidt som at sætte ulven til at vogte får.

I bedste fald får du en uegnet kandidat ind for en tid, som måske giver støj på arbejdspladsen.

I værste fald får du en medarbejder ind med udvidet (IT-) beføjelser, som kan skabe enormt skade på din virksomhed, data og dit og virksomhedens omdømme.

Tænk hvis i fik den forkerte til økonomi, IT eller Compliance arbejde ?

Vi ser sager, hvor det for nogle personer, virker til at være et mål at skifte jobs løbende, fordi de har gjort det til en forretning at få et jobs på -tæt på- urigtige oplysninger, derefter lave en overordentlig attraktiv aftrædelsesordning – der er hemmelig, og informationen vanskelig at få afklaret for den næste virksomhed i rækken.

Hvad er forskellen på et baggrundstjek og et referencetjek?

Baggrundstjek og referencetjek bliver ofte forvekslet. Rekrutteringsvirksomheder bruger dem ofte i flæng, men der er en forskel. For at forstå forskellen, vil det være en fordel hvis du allerede har læst ovenstående afsnit ”hvor meget må man lyve i sit C.V”.

Reference og baggrundstjek udført af computere og AI

Der er (IT-) virksomheder, der reklamerer med at de har samlet alle offentlige data om personer i et samlet system. Det ser ofte imponerende ud, men giver sjældent et retmæssigt billede. Så uanset om du vil lave et referencetjek eller et baggrundstjek, er det vigtigt at der er en rigtig person der forholder sig til kandidaten. Du kan også selv vurdere om du vil ansættes eller fyres af en computer alene ?.   

For nogle år siden forsøgte Amazon sig med at anvende AI i ansættelsesprocessen, hvilket ikke gav mig plads til diversitet og projektet blev stoppet.

Hvad er et Referencetjek.

Et referencetjek er typisk at kontaktpersoner fra et C.V kontaktes, og eventuelt kontaktes en HR afdeling på en tidligere arbejdsplads. Den der bliver tjekker har med næsten 100% garanti ikke henvist til en person der siger noget negativt, måske det er en reference person der er særlig positivt indstillet. Et referencetjek hos en HR-afdeling, er oftest ufattelig sparsomt p.g.a. GDPR regler, og den HR afdeling/medarbejder der spørger, har oftest absolut ingen interesse i at svare negativt, idet der kan foreligge en særlig aftrædelsesaftale, som der er en (større) bod for at bryde.

Referencetjek udføres ofte af HR medarbejdere, eller rekrutteringsvirksomheder.

Hvad er et Baggrundstjek?

Et baggrundstjek er en systematisk proces, hvor en virksomhed undersøger og validerer en ansøgers baggrundsinformation, herunder tidligere ansættelser, uddannelse, kriminelle register og personlige referencer. Formålet med et baggrundstjek er at skabe et mere detaljeret og omfattende billede af en potentiel medarbejder.

Baggrundstjekket er typisk også forbundet med opslag på sociale medier, søgning efter artikler der kan være oplysende om eventuelle særlige meninger eller interesse eller tilhørsforhold (læs: et værdisæt der er uforenelig med ansættelse i den pågældende virksomhed).

Et baggrundstjek skal både tjene som en afklaring at et C.V der er optimeret lidt for meget, eller direkte finde svindlere. De sidst er der flere af en du tror, men sagerne afsluttes stort set altid i et fortroligt forlig fordi det er pinligt for virksomheden, og derfor vil kandidaten kunne finde den næste arbejdsplads der kun foretager referencetjek.

Der udføres baggrundstjek hos os af en kombination af graver journalister, tidligere politifolk, og sikkerhedsfolk med erfaring i mønstergenkendelse. Ved Baggrundstjek til særligt betroede eller vigtige poster. C-level, direktion, CISO eller lignende, har vi oftest også et interview.

Interviewet er IKKE som mange tror en afhøring med en arkitektlampe i hovedet. Det foregår ligeværdigt i en dialog form, hvor vi gennemgår eventuelle løse ender, og har en konstruktiv dialog med en kandidat. Dialogen kommer ofte ind på kandidatens personlige meninger og præferencer, som kan være i modstrid med virksomhedens (og her kan det sagtens være at kandidaten er mere ”ordentlig” end virksomheden, og det skal diskuteres)

NIS2 og Baggrundstjek

Hvis du skal være NIS2 Compliant, er du ansvarlig for dine underleverandørers kvalitet. Det vil sige konsulenter og (IT-) leverandører. Du har derfor behov for at forstå hvordan de arbejder, deres procedure, og hvem de egentlig er. Du kan selvfølgelig vælge at tro at bare de er D-mærket eller ISO27000 Aligned / compliant , så går det nok. Men det fortæller ikke hele historien om forholdene eller hæderlighed. Vi kan med vores indgående netværk af sikkerhedsfolk screene -i fagsprog vetting – virksomheder i stort set hele verden.    

Baggrundstjek er konsulenter og eksterne virksomhed.

Vi kan foretage baggrundstjek af virksomheder i stort set hele verden. Det kan være til ESG, værdisæt, juridiske forhold, økonomi eller tilsvarende.

Baggrundstjek af konsulenter foregår som en kombination af person og virksomhedsscreening, hvis der er et CVR nummer at forholde sig til også.