Baggrundstjek NIS2 og ISO27000

Baggrundstjek af medarbejdere, konsulenter og underleverandører i forbindelse med NIS2 og/eller ISO 27000.

ISO27001

Ved ISO27001 kræves adskillige steder, at integriteten sikres hos interessenter og samarbejdspartnere. 

Der er krav om funktionsadskillelse (punkt 5.2),

I 6.1 står der eksplicit at du skal sikre Screening af medarbejdere. Screening af medarbejdere og virksomheder hedder i fagsprog Vetting, eller i daglig tale baggrundstjek.

Du kan naturligvis tænke, at det vil være billigst at lade HR eller få jeres rekrutteringsvirksomhed til ”at love” at de har set en medarbejder efter i sømmene. For begges vedkommende svarer det lidt til at lade bogholderen foretage revision. Og det ved vi ikke går.

At anvende os, eller et andet eksternt firma specialiseret i baggrundstjek eller vetting af medarbejdere og interessenter ( free lancere, leverandører og medarbejdere), er bedre, og mere sikkert. Prisen er ikke skræmmende, og i overholder funktionsadskillelse. I sikrer mod nepotisme, og har et godt værn mod at få forkerte eller ondsindet ”interessenter” ind, hvor de bestemt ikke skal være.

Det er ledelsens ansvar at sikre såvel ISO27000 som NIS2.

NIS2

For NIS2 er problemstillingen identisk med ISO 27000 (og de fleste virksomheder der skal overholde NIS2 er også ISO2700X compliant). Ved NIS2 er der den ekstra faktor, at ledelsen i sidste ende, sammen med virksomheden, personligt kan tildeles bødestraf, og endda frakendes retten til at drive virksomhed. Det er derfor en særdeles god ide, også for virksomhedens daglige drift, at der er styr på personer, interessenter og virksomheder.

Se baggrundstjek af Personer og virksomheder for mere information, eller kontakt os for en fortrolig og uforpligtende samtale

Vi har som udgangspunkt delt det op i 4 undersøgelsesniveauer, der alle kan tilpasses situationen.

  1. Basis Staff Vetting screening                                              
  2. Staff Vetting undersøgelse & analyse                                                                                
  3. Advanced Staff Vetting undersøgelse & analyse
  4. Full Staff Vetting

Undersøgelser kan gennemføres såvel med som uden kendskab og samtykke og eventuel fuldmagt fra den person, som undersøgelsen vedrører. En undersøgelse der gennemføres med samtykke og eventuel fuldmagt, giver adgang til flere oplysninger.

Vi formidler undersøgelser og analyser i fuld diskretion og under iagttagelse af fortrolighed samt den fornødne beskyttelse af personfølsomme oplysninger. Personoplysninger slettes efterfølgende og hermed hverken lagres eller behandles de. Rapporter indeholder billedmateriale, links, sammenligninger, analyser og andet relevant.

Hver eneste rapport er skræddersyet og foretages ud fra formål og ønsker. 

Vi undersøger:

·        Straffeattest og registrerer.

·        CV-check med referencer.

·        Konkurser, forbindelser, adfærd.  

·        Sociale medier med godkendt adgang.

·        Og meget mere.

HR afdelinger og rekrutteringsvirksomheder

Baggrundstjek bør ALTID foretages af en ekstern virksomhed, ligesom revision af et regnskab foretages af en revisor og ikke virksomhedens egne folk.

Efter princippet om 4 øjne, gennemgår vi de, eller den kandidat, så virksomheden er sikker på der ikke er særinteresser, nepotisme eller ukendt eksterne forhold, der kan være afgørende for valg af kandidat.

Udover de problemer en forkert medarbejder kan påføre organisationen og/eller den der har ansat vedkommende, er det at skulle starte forfra med at rekrutterer langt dyrere end at få en kandidat vettet. Vi tilbyder rekrutteringsfirmaer og større virksomheder en fornuftig økonomi ved større aftaler.

Udbyttet er højt – måske uvurderligt

Udbyttet er højt. Sjældent giver en service en så stor værdi på så mange planer.

Store økonomiske risici kan minimeres sammen med store udgifter ved fejlansættelse, recruitment agencies, interne udgifter – tid (tidspilde, forsinkelser, demotivation), økonomi, team, psykologisk, omdømme etc. 

I de tilfælde hvor staff vetting viser en positive vurdering af en person, kan man ligeledes ansætte eller indgå i et projekt med større sikkerhed og tillid til stor gavn for samarbejde og resultater.

Vetting er værdiindbringende på afgørende planer.

Simpelthen sikkerhed.