Vetting – fagordet for Baggrundstjek  

Vetting – en forklaring

Vetting er fagsprog for Baggrundstjek

Vetting af personer og virksomheder bliver i større og større omfang nødvendigt. Dels for at sikre sig en sikkerhed for at personer eller virksomheder er hvad de giver sig ud for at være, og dels for at overholde compliance og god forretningsskik, bredt forstået.

Udbyttet er højt

Sjældent giver en service en så stor værdi på så mange planer.

Store økonomiske risici kan minimeres sammen med store udgifter ved fejlansættelse, recruitment agencies, interne udgifter – tid (tidsspilde, forsinkelser, demotivation), økonomi, team, psykologisk, omdømme etc. 

I de tilfælde hvor staff vetting viser en positive vurdering af en person, kan man ligeledes ansætte eller indgå i et projekt med større sikkerhed og tillid til stor gavn for samarbejde og resultater.

Vetting er værdiindbringende på afgørende planer.


Hvordan

Et ordentligt Vetting skal foretages af personer der er uvildige, og ikke af egen HR eller et rekrutteringsfirma. Det kan sammenlignes med at revisor revidere et regnskab og ikke virksomheden selv.  

Udover ansat personale, anvender flere og flere virksomheder underleverandører og freelancere, og er dermed ude af kontrol over sikkerheden af de mennesker, der behandler deres produkter, data og evt. rettigheder.

Ligeledes må private velhavere se, at deres privatliv kan være udfordret af hjælp til IT, men også private hjælpefunktioner som rengøring, håndværkere eller lign., der i en periode har fuld adgang til deres private forhold. 

Vi er en danskejet sikkerhedsvirksomhed, der udfører sikkerhedsopgaver for virksomheder, organisationer og private. Opgaverne tager primært udgangspunkt i funktioner, der kræver sikkerhedstjek af både danske og udenlandske personer.

Det er f.eks. opgaver indenfor

 • IT
 • Ledelse
 • Økonomi og bogholderi
 • HR 
 • Bestyrelse og direktion
 • Partnerskaber, sammenlægninger, samarbejde, investeringer.  


Vetting – mange årsager 


Eksempler på undersøgelser og scenarier vi har bred (international) erfaring med:

 • En nuværende medarbejder ændret adfærd.
 • En person eller virksomheder, der tilbyder et samarbejde.
 • Et fælles projekt
 • En investering – investor eller modtager.
 • Et opkøb
 • En sammenlægning.
 • En ansættelse.
 • En afgørende kunde/samarbejdspartner har fået ny fx CEO eller CFO
 • En underleverandør – der fx snyder med levering eller underbetaler ansatte eller udliciterer til 3. underleverandør imod aftale.
 • En virksomhed/faktura, der virker mistænkelig. Måske en virksomhed, der fakturerer igennem en anden virksomhed.
 • Ændret omstændigheder – eksterne eller interne.
Udbyttet er højt – måske uvurderligt

Udbyttet er højt. Sjældent giver en service en så stor værdi på så mange planer.

Store økonomiske risici kan minimeres sammen med store udgifter ved fejlansættelse og valg af samarbejdspartnere,

I de tilfælde hvor staff vetting viser en positive vurdering af en person, kan man ligeledes ansætte eller indgå i et projekt med større sikkerhed og tillid til stor gavn for samarbejde og resultater.

Vetting er værdiindbringende på afgørende planer.

Simpelthen sikkerhed.