D-Mærket med Solutionlab

Enkelt og kompetent løsning af D-mærkning

I Solutionlab, har vi udarbejdet alle de grundlæggende dokumenter og arbejdsgange der skal bruges for at blive D-Mærket. Som en ekstra gevinst har vi valgt at opbygge det materiale vi bruger efter ISO27000. Således at hvis i på et tidspunkt ønsker at blive ISO 27000 Compliance, så er i allerede i gang, Det betyder at jeres D-mærket arbejde opbygges efter den højere standard, uden at det bliver mere kompliceret.

Vi hjælper jer hele vejen.

D-mærket hurtigt og professionelt med Solutionlab

·        Dokumentations materiale i en let form

·        Opbygget efter ISO27000 standarden

·        Hjælp hele vejen til i er i mål

·        Hurtig hjælp så i ikke bruger ligegyldig tid.

·        Implementeringen giver forretningsmæssige fordele

·        Hjælp til løbende opfølgning hvis det ønskes.

·        Hjælp hvis I skal være NIS2 underleverandør


Løbende vedligehold og forbedring

Det er både sund fornuft, men også et krav, at i løbende ajourføre jeres IT sikkerhed. Modstanderne forbedrer sig hele tiden. 

Derfor tilbyder vi at vedligeholde jeres IT-sikkerhedsdokumentation og komme med forslag til forbedringer gennem det vi kalder ” CISO as a service“.

Bemærk at vi hjælper jer med dokumentation og planlægning. I kan/skal derfor beholde din eksisterende IT drift, uanset om det er via Cloud eller lokalt. Vi sammenligner det med at du har en revisor, men det daglige bogholderi er der andre der tager sig af. Sådan sikre du dig at du altid er ajour. 

Det betyder at vi bl.a

 • Løbende vedligehold af ISMS (Information Security Management System
 • Årlig eller halvårlig revidering af trussels vurdering, sårbarhedsanalyse og risikomatrix
 • Evaluering og måling af ISMS’ets effektivitet
 • Præsentation af forslag og resultater for ledelsen
 • Løbende online awareness-træning af nye og nuværende medarbejdere
 • Scanning af netværksadgang til virksomhedens informationssystemer og webbaserede servises (Pentesting)
 • Dokumentationshåndtering og årshjul.
 • Hotline til erfarne rådgivere og konsulenter, som kender jeres virksomheds sikkerhed


D-mærket med Solutionlab

Det er OGSÅ en god forretning

Undersøgelser viser at SMV virksomheder der vælger at implementerer IT-sikkerhed, oftest får optimeret deres generelle IT anvendelse.

Så det at igangsætte et arbejde med IT-/Cybersikkerhed, oftest ender med en optimering der giver en økonomisk gevinst, fremfor fordyrende driftsomkostninger.

Derfor betragter vi det som vores fornemmeste opgave når vi hjælper vores kunder, at se hele arbejdet om IT og IT sikkerhed i et samlede perspektiv, der giver forretningsmæssig gevinst.

Vi ønsker at distancere os fra ”klassiske” konsulenter fra større konsulentvirksomheder, hvor PowerPoint præsentationer og tåget snak, er den del af en stor faktura.

Vi er selv ejet og drevet som SMV, og vi ved godt at man gerne vil se hurtige resultater til en fair pris, fremfor alenlange projekter, som ingen kender virkningen af. 


Hvad er D-Mærket og hvorfor er det vigtigt?

D-Mærket er Danmarks nye mærkningsordning for it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse. 

Formålet er at virksomheder har et certifikat på at de udviser digital ansvarlighed, Derfor giver mærket forretningsmæssig værdi, og tryghed for virksomhedens kunder. 

Det er afgørende, at forbrugere og kunder har tillid til de digitale tjenester, vi bruger hver dag. I dag kan det være vanskeligt at vide, om en virksomhed har god it-sikkerhed og håndterer vores data på en ansvarlig og etisk måde eller ej.

D-Mærket er relevant for alle typer af virksomheder og guider virksomhederne til nemmere at få overblik over, hvad de skal leve op til inden for datasikkerhed, databeskyttelse og dataetik. 

Skal du være underleverandør til en virksomhed der skal overholde NIS2 , kan vi også hjælpe dig med at bruge ordningen til det.

Industriens Fond står bag D-Mærket i samarbejde med Dansk Industri, Dansk Erhverv, SMV danmark og Forbrugerrådet Tænk. D-Mærket støttes af Erhvervsstyrelsen og er en uafhængig privat organisation.

D-mærket med Solutionlab

Hvordan bliver man D-Mærket?

For at blive D-Mærket skal en virksomhed gennemgå en proces, der består af seks trin:

 1. Registrering: Virksomheden opretter sig i D-Mærkets gratis selvevalueringsværktøj.
 2. Indplacering og kriterier: Virksomheden får tildelt det antal kriterier og krav, som passer til dens størrelse, branche og type af digitale tjenester.
 3. Selvevaluering: Virksomheden besvarer spørgsmål om, hvordan den lever op til de tildelte kriterier og krav. Virksomheden kan også få hjælp af en rådgiver eller en certificeret D-Mærket partner.
 4. Anmodning og betaling: Virksomheden anmoder om at blive D-Mærket og betaler et årligt gebyr, der afhænger af virksomhedens størrelse og antal kriterier og krav.


Mere end sikkerhed

Hvad får man ud af at være D-Mærket?

At være D-Mærket giver en række fordele for både virksomheden og dens kunder:

 • Skaber værdi for virksomheden: D-Mærket er en enkel og tillidsfuld guide, der gør det nemt for virksomheden at håndtere data sikkert og ansvarligt og derefter skilte med det. D-Mærket kan også være med til at styrke virksomhedens konkurrenceevne, innovation, omdømme og kundeloyalitet.
 • Skaber digital tillid hos forbrugeren: Det giver forbrugeren tillid til deling og anvendelse af data og til, at virksomheden med Mærket behandler data sikkert og ansvarligt. D-Mærket gør det også lettere for forbrugeren at vælge de digitale tjenester, der passer til hans eller hendes behov og værdier.
 • Skaber et stærkere digitalt Danmark: D-Mærket gør digital tillid til et positivt konkurrenceparameter og en dansk styrkeposition. D-Mærket bidrager til at fremme en digital kultur, hvor data bruges til at skabe værdi for både virksomheder og samfund, uden at gå på kompromis med sikkerhed og etik.