VETTING 

Risk reducering i form af checks af mennesker, virksomheder, processer og anledninger  

SCREENING

Sikkerhed handler grundlæggende om mennesker. Vi screener sikkerhed 

VALIDATION

Når udbytte og risici er høj. En gamechanger af højeste værdi med risici-minimering 

Sikkerhedsservice 

Baggrundstjek og sikkerhedsundersøgelser sker I samarbejde med Praesidio Group, hvor vi foretager sikkerhedsscreening, kontrol og validering.

Vi udfører personalesikring, der indebærer kontrol og screening af potentielle og nuværende medarbejdere, konsulenter, kontraktansat personale og samarbejdspartnere. 

Desuden screener vi i forbindelse med rekruttering af kernefunktioner, betroede medarbejdere, nøgleledelse, partnerskaber, (under)leverandører og i forbindelse med projekter, anledninger og locations.


Formål & output

Baggrundstjek, Sikkerhedsundersøgelser og screenings afdækker, afklarer og analyser om der er forhold, som skaber tvivl om en persons eller virksomheds baggrund, troværdighed og/eller dømmekraft samt hvorvidt der foreligger særlige sikkerhedsmæssige forhold, relevante informationer og eventuelle betænkeligheder. 

Det omfatter metoder til at sikre, at passende screenings foretages og sikrer en optimal proces, kvalitet og kontrolstyrkelse.

Vores medarbejdere har en unik kombination af erfaring indenfor sikkerhedsscreening og -kontrol, informationsvalidering, undersøgende interviews, HR & Global Executive Search, business, ledelse og journalistik.

PARTNER 

Vi samarbejder med HR og rekrutterings-virksomheder omkring baggrundstjek, screenings, interviews, proces og udvælgelse 

SAMARBEJDE 

Vi er en supplerende og primær partner. Vi optimerer og sikrer process- og omkostningseffektivitet

Vetting 

Vi foretager afgørende og afdækkende screening & vetting for maksimal minimering af risici

Baggrundstjek – et spørgsmål om integritet 

I enhver organisation og i den professionelle omgang med mennesker og virksomheder bør integritet og sikkerhed altid være en førsteprioritet. Hvad end det handler om at opretholde sine eksisterende arbejdsrelationer eller danne nye i forbindelse med ansættelser, nye samarbejder eller tredjepartsaftaler er det altid vigtigt at minimere sine risici mest muligt.

SolutionLab tilbyder omfattende baggrundstjek og sikkerhedsundersøgelser, som nøje gransker og analyserer mulige elementer, der kunne så tvivl om troværdigheden, baggrunden og/eller dømmekraften hos enkeltpersoner eller virksomheder. Gennem vores samarbejder med HR- og rekrutteringsvirksomheder garanterer vi dybdegående screenings og vetting for maksimal minimering af risici i jeres eksisterende eller potentielt kommende relation.

Vigtigheden af et baggrundstjek i nye arbejdsrelationer

Baggrundstjek er ikke blot en formalitet; det er en afgørende proces i enhver rekrutteringsproces. Udført korrekt kan det afsløre potentielle røde flag og minimere risikoen for at ansætte personer eller samarbejde med virksomheder, der skjuler en tvivlsom integritet. I rekrutteringsprocesser, hvor nøglepositioner skal besættes, der skal åbnes aktiviteter på nye markeder eller indgås nye partnerskaber og leverandøraftaler, er sikkerhed altafgørende. Med vores løsninger for sikkerhedsundersøgelser og screenings kan vi hjælpe med at eliminere unødvendige risici, der kan true forretningshemmeligheder, produktudvikling eller virksomhedens IT-systemer. Kontakt os, hvis I står overfor at skulle danne en ny arbejdsmæssig relation og gerne vil opnå den størst mulige sikkerhed.

Vores medarbejdere hos SolutionLab besidder unikke kompetencer og essentiel erfaring i sikkerhedsscreening og baggrundstjek på personer og virksomheder. Med færdigheder indenfor informationsvalidering, undersøgende interviews, journalistik, forretningsledelse, HR og andre områder, kan vi sikre de bedst mulige resultater fra vores undersøgelser. Desuden har vi et velfungerende samarbejde med specialister fra Praesidio Group, der er blandt markedets førende eksperter på en lang række områder i forbindelse med sikkerhedstjek og -analyser.


Grundig og kompromisløs vetting

Vores omhyggelige baggrundstjek – også kaldet vetting – er en dybdegående undersøgelse af kandidaters eller samarbejdspartneres baggrund og involvering i tidligere relationer. Dette indebærer en omfattende gennemgang af professionelle referencer, tidligere arbejdsforhold og andre relevante aspekter. Med vores dedikation til omfattende vetting-processer sikrer vi, at du har den nødvendige viden til at træffe beslutninger, der er informerede og baseret på troværdige oplysninger. Baggrundscheck af personer, screening eller vetting repræsenterer en altafgørende fase i ethvert professionelt samarbejde eller ansættelsesforhold. Disse dybdegående sikkerhedsundersøgelser og analyser, også kendt som Staff Vetting, spiller en stor rolle i at afdække potentielle risici og sikre en pålidelig og tillidsfuld arbejdsrelation. I vores undersøgelser går vi ud over overfladen og trænger til kernen af en person eller virksomheds historik og integritet. Disse grundige undersøgelser er især værdifulde i situationer, hvor der er potentiale for betroede funktioner, adgang til følsomme oplysninger eller varetagelse af økonomiske værdier. Ved at identificere potentielle risici og afværge potentielle trusler forhindrer et grundigt baggrundstjek potentielle skadevirkninger, der kunne underminere organisationens integritet og økonomiske stabilitet.

Screening med eller uden tilladelse og fuldmagt

Vores undersøgelser kan udføres både med og uden samtykke og eventuel fuldmagt fra den pågældende person. At have samtykke og fuldmagt giver os dog mulighed for at indhente en bredere vifte af oplysninger, som kan bidrage til en mere nuanceret og omfattende rapport. Vi går grundigt til værks og dykker ned i flere aspekter, herunder straffeattester, CV-checks med referencer, oplysninger om konkurser, relationer og adfærdsmønstre samt en grundig undersøgelse af sociale medier med godkendt adgang. Vores mål er at præsentere jer for en omfattende rapport, der gør jer bedst informeret og sikkerhedsmæssigt rustet.

Vores fremgangsmåde er dybt forankret i principper om diskretion, fortrolighed og beskyttelse af personfølsomme oplysninger. Efter en undersøgelse slettes personoplysninger, og intet gemmes eller behandles yderligere. Vores rapporter er skabt til at levere værdifulde indsigter, inklusive billedmateriale, links, sammenligninger og analyser – alt sammen tilpasset dit specifikke formål og ønsker.