SMV sikkerhed 

Som SMV kan IT sikkerhed være et nødvendigt onde
langt nede på dagsorden.

SMV IT sikkerhed

Mange IT løsninger bliver (bevidst) undgået at blive gennemgået, fordi man fejlagtigt tror, at IT-konsulenten eller det firma, der varetager opgaven, har styr på hele processen.

Det med småt

Manglende IT sikkerhed er risikabelt og kan koste dyrt. Og hånden på hjertet – har I læst alt det med småt i IT kontrakten? Der er måske en årsag til, at det er står skrevet (med småt).

Uvildig

I bør overveje om det er jeres IT-leverandør, der skal vurdere jeres IT-sikkerhed. Det er oftest ikke anbefalelsesværdigt, idet det så kommer til at handle for meget om IT (der passer til den pågældendes leverancer og interesser).

Revision

Du skal kunne tale forretning, og som i alle andre forretningsforhold, se på flere muligheder, risici og potentielle indtjeningsmuligheder og besparelser. Det er jo heller ikke din bogholder, der laver din revision. 

Hvad du får

Vi tilbyder ydelser inden for cybersikkerhed og ISO27000 og D-mærket IT-compliance til danske SMV-virksomheder.

Undersøgelser viser at SMV-virksomheder der vælger at implementerer IT-sikkerhed, oftest får optimeret deres generelle IT-anvendelse, så det at igangsætte et arbejde med IT-/Cybersikkerhed, oftest ender med en optimering der giver en økonomisk gevinst, fremfor fordyrende driftsomkostninger.

Derfor betragter vi det som vores fornemmeste opgave når vi hjælper vores kunder, at se hele arbejdet om IT og IT-sikkerhed i et samlede perspektiv, der giver forretningsmæssig gevinst.

Vi ønsker at distancere os fra ”klassiske” konsulenter fra større konsulentvirksomheder, hvor PowerPoint præsentationer og tåget snak, er en del af en stor faktura.

Vi hjælper

Kunderne med at beskytte deres data, samt at overholde de gældende lovgivningsmæssige krav og standarder for informationssikkerhed.

Vores team af særdeles erfarne og -oftest ”voksne”- Konsulenter der startede da det hed  EDB, kan levere skræddersyede løsninger til stort set alle branche og størrelse af virksomhed.

Vi sætter dog en  ære i at være på forkant med udviklingen, og derfor er f.eks. vores  AI folk er noget yngre.

I den højere eller mere specialiseret del af SMV-markedet kan vi levere ydelser i overensstemmelse med de internationale standarder for informationssikkerhed, såsom  ISO27000-serien, som er en anerkendt ramme for at implementere, vedligeholde og forbedre et informationssikkerhedsstyringssystem (ISMS).

Tilsvarende hjælper vi også kunderne med at opnå  D-mærket, som er en dansk ordning for at certificere virksomheders IT-sikkerhedsniveau.

Vi er formentlig de bedste og største i det danske marked for  baggrundstjek, også uden for IT.

Vi arbejder hver dag på at sætter kundernes behov og forventninger i centrum for alt, hvad vi gør. Idet en  høj kundetilfredshed og loyalitet, afspejles i positive anmeldelser og referencer, og en god arbejdsdag


Sikkerhedsniveau

Risikoprofil

Hvor højt eller lavt er jeres sikkerhedsniveau i forhold til jeres risikoprofil? 

Udbytte

i IT sikkerhed handler også om at få mere ud af en eksisterende IT-investering, så den ikke går tabt.

IT GPS

Vi rådgiver, vejleder, formidler overblik, forudsigelser og forebyggelser med henblik på bedre sikkerhed: Risici, dagsorden og roadmaps.   

SMV pulje 

Som godkendt rådgiver hos SMV:Digital kan vi være behjælpelige med at ansøge om 100.000 kr. til deres SMV sikkerheds tilskudspulje

Bedre & mere sikkerhed
Det betaler sig – altid

Til vands, til lands, i luften – og i cyber