IEC 62443 OT sikkerhedsstandard

IEC 62443 er en international standard, der fokuserer på sikkerheden inden for industrielle automations- og kontrolsystemer (IACS), herunder operationelle teknologier (OT). Standardserien er udviklet af International Electrotechnical Commission (IEC) for at adressere de sikkerhedsudfordringer, der er forbundet med automatiserede og industrielle systemer. 

Nedenstående er en oversigt over vores konsulentydelser inden for OT-sikkerhed, baseret på IEC 62443-standardenIEC 62443 OT AssistanceImplementering  
 • Gennemgang af organisationens operationelle teknologier (OT) og identifikation af sikkerhedsbehov. 
 • Udvikling og implementering af et OT-sikkerhedssystem i overensstemmelse med IEC 62443-standarden. 
 • Forberedelse til IEC 62443-certificering og bistand under certificeringsprocessen


Risikostyring OT
 • Udvikling af en risikostyringsproces specifikt rettet mod OT-sikkerhed. 
 • Gennemførelse af risikovurderinger og implementering af foranstaltninger til at minimere OT-sikkerhedsrisici. 
Enhedsbeskyttelse
og HArdning
 • Gennemgang og hardning af OT-enheder og -systemer for at minimere sårbarheder. 
 • Implementering af sikkerhedsforanstaltninger på enhedsniveau i henhold til IEC 62443. 

Awareness træning
 • Gennemførelse af uddannelsesprogrammer for at øge medarbejdernes Awareness om OT-sikkerhed. 
 • Udvikling af ressourcer til løbende uddannelse og træning


Netværkssikkerhed
 • Evaluering og sikring af netværkssikkerhed i OT-infrastrukturen. 
 • Implementering af segmentering og adgangskontrol for at beskytte kritiske OT-systemer


Fysisk informations
sikkerhed
 • Evaluering og beskyttelse af OT-systemers fysiske komponenter og processer. 
 • Implementering af foranstaltninger til at sikre integriteten og tilgængeligheden af OT-processer. 
Hændelseshåndteringhåndtering
 • Udvikling af en effektiv hændelseshåndteringsplan specifik for OT-sikkerhed. 
 • Træning af OT-personale i håndtering af sikkerhedshændelser og gendannelse af normale driftsforhold. 
Trussels detektion
 • Implementering af overvågningsværktøjer og trusselsdetektionssystemer til tidlig opdagelse af sikkerhedsbrud. 
 • Udvikling af procedurer for håndtering af OT-sikkerhedshændelser. 

IEC 62443, ISO27000 og NIS2


Compliance med NIS2-direktivet er ikke et projekt, som slutter i efteråret 2024. Det er helt afgørende at projektet leverer et ”system” bestående af politikker, processer og forskellige typer af dokumentation, der kan ”leve” i organisationen – også efter 2024. Solutionlabs model til opnåelse af NIS2 compliance bygger på ’best practice’ fra informationssikkerhedsstandarderne ISO 27001, NIST, CIS Controls og den danske D-mærkning.

Vi kan tilbyde en samlet Compliance løsning med IEC 62443, ISO 27000, og/eller NIS2