Compliances & it standarder

Vi hjælper, guider og sikrer jer, når I fx står overfor at blive  NIS2 compliance, indføre ISO 27000, eller blive D-mærket – Eller blot vil indføre god IT Governance.

Vi sikrer, at I ikke ender i et regelsæt, som er svært at følge med i, hvor økonomien stikker af.

Vi skræddersyer løsninger af den optimale, praktiske og sikre slags. 

Vi hjælper jer med at vælge omfanget af IT tiltag og IT leverandører til de nødvendige og ønskede niveauer, som vi vejleder jer med at definere.

Med en praktisk, pragmatisk og dedikeret tilgang til compliance området, rådgiver vi om hvilke standarder I lovgivningsmæssigt skal eller anbefalinger I med fordel bør overholde. 

Nu og i fremtiden.     

Vi skaber sikkerhed på en helt ny måde.
Med overblik & overskud – i medgang og modgang

Vi er behjælpelige med at afgrænse projekter og derfra med leverandørvalg og som jeres rådgivere i det løbende arbejde. Som rådgivere er vi uvildige og ikke farvet af andre interesser end jeres.


Vi spotter fejl, risici og mangler, som kan forebygges, tilrettes og undgås. Vi tænker i løsninger – forebyggende og på forkant.

Vi vejleder om GAP analyser, SoA dokumenter og IT standarder som ISO 27000 og NIS2.

Ny sikkerhedsversion & vision

Vi gør proces, sikkerhed og IT overskueligt, enkelt og forståeligt. På højeste niveau med laveste risici, de bredeste kompetencer og dybdeborende analyser. 

Det handler om klare processer til mere og bedre IT-sikkerhed. Om optimale og transparente løsninger. Strategiske og skræddersyet, i gode hænder og hoveder. 

IT-sikkerhed handler nemlig om meget mere end tekniske løsninger. Det handler om mennesker, strategier, ekspertise – og din dagsorden. 

Simpelthen sikkerhed.