Tiltræder

Når problemer eller kriser af usædvanlig, kompleks eller krævende karakter skal løses, står vi klar i kulissen – i fuld diskretion. 

Uvilidigt

Opgavehåndtering som kombinerer IT og sikkerhed relateret til crisis & risk management – i og udenfor gråzoner.

Fortroligt

Vi afdækker og analyserer interne & eksterne kriser, akutte udfordringer eller formodet risici/trusler på ude- og hjemmebane. 

Absolut diskretion

Opgaver løses på anbefaling af advokatvirksomheder, der ønsker fortrolige sager sagligt belyst og vurderet af fagkyndige sikkerhedseksperter – inden de inddrages.

Kommandoveje

Det kan omhandle uklare kommandoveje, ansvarsfordeling, menneskelige fejl eller tragedier. Vi samarbejder med Praesidio Group om globale løsninger og akut krisehåndtering. 

Undersøgelser

Det kan være opgaver, hvor bestyrelse, advokat og revisor ønsker en sag undersøgt og afdækket af  sikkerhedsspecialister. Akut, diskret, uvildigt. I ind- og udland. 


Hard to Handle! 

I ind- og udland. På ude- og hjemmebane. I og udenfor gråzoner