DORA

Digital Operational Resilience Act (DORA) er en lovgivning, der har til formål at styrke digital operationel modstandsdygtighed inden for den finansielle sektor i EU. Det fokuserer på at sikre, at finansielle institutioner og tjenesteudbydere inden for EU er robuste og modstandsdygtige over for digitale trusler og hændelser. DORA løser et vigtigt problem i EU’s finansregulering. Før DORA styrede finansielle institutioner hovedkategorierne af operationelle risici hovedsageligt med allokering af kapital, men de styrede ikke alle komponenter af operationel modstandskraft.

DORA henviser eksplicit til IKT-risiko og fastsætter regler for IKT-risikostyring, hændelsesrapportering, operationel modstandsdygtighedstest og IKT-tredjepartsrisikoovervågning. Denne forordning anerkender, at ikt-hændelser og mangel på operationel modstandskraft har mulighed for at bringe hele det finansielle systems soliditet i fare, selv om der er “tilstrækkelig” kapital til de traditionelle risikokategorier. 

Vi tilbyder ekspert rådgivning og alle typer konsulentydelser i forhold til DORA Compliance.

Vores DORA assistance omfatterCompliance assessment
 • Evaluering af organisationens eksisterende digitale operationelle modstandsdygtighed i forhold til DORA-kravene.
 • Identifikation af områder, der kræver forbedring for at opnå og opretholde Compliance.Policy
developmentg
 • Udvikling og implementering af politikker og procedurer i overensstemmelse med DORA-retningslinjerne.
 • Integration af disse politikker i organisationen


Incident respronse  planning
 • Udformning og implementering af planer for håndtering af digitale sikkerhedshændelser i overensstemmelse med DORA-kravene.
 • Træning af personale i hændelseshåndtering og responsprocedurer.
Risk
management
 • Risikovurdering og udvikling af en risikostyringsstrategi specifik for digitale operationelle trusler.
 • Implementering af foranstaltninger til at minimere risici og styrke modstandsdygtigheden


Teknologi vurdering
 • Evaluering af eksisterende teknologier og systemer i forhold til DORA-standarder.
 • Implementering af nødvendige teknologiske forbedringer for at opnå og opretholde overensstemmelse


PersondatarapporT
 • Etablering af procedurer til at dokumentere og rapportere persondatasikkerhedsforanstaltninger. 
 • Sikring af, at alt krævet GDPR-dokumentation er tilgængeligt og opdateretIncident response
 • Udformning og implementering af planer for håndtering af digitale sikkerhedshændelser i overensstemmelse med DORA-kravene.
 • Træning af personale i hændelseshåndtering og responsprocedurer.
Overvågning
 • Implementering af overvågningsværktøjer for at registrere og reagere på digitale trusler.
 • Udvikling af rapporteringsmekanismer for at opfylde DORA’s krav om at informere myndighederne om sikkerhedshændelser

DORA tilpasset jer

Vi tilbyder ekspert rådgivning og alle typer konsulentydelser i forhold til DORA Compliance

Det er vigtigt at tilpasse disse konsulentydelser til de specifikke krav og karakteristika inden for den finansielle sektor og de enkelte organisationers behov. Overensstemmelse med DORA er afgørende for at sikre en høj grad af digital operationel modstandsdygtighed og sikkerhed i den finansielle branche.